Västtrafik är Sveriges näst största kollektivtrafikföretag och ägs till hälften av Västra Götalandsregionen och till hälften av alla 49 kommuner i Västra Götaland.
Västtrafik har 2 600 fordon i form av bussar, tåg, spårvagnar, taxibilar och båtar. De har 21 000 hållplatser från Strömstad i nordväst till Kinna i sydost. Västtrafik kör cirka 38 000 mil under ett "normaldygn", en sträcka motsvarande nio och ett halvt varv runt jorden. Varje dag genomförs drygt 750 000 resor med Västtrafik.